8-bitars bästisar sticker

8-bitars bästisar Detta är verkligen en sticker 100% gjord för nittiotalisten som förstår precis vad ett kassettband och en penna betyder. Förstår du inte innebörden av det är det nog inte en sticker för dig!

Av The_Oluk

60 kr