AC växelström symbol sticker

AC växelström symbol bra om du vill göra en egen etikett med växelströmssymboler

31 kr