Aståndsmarkeringar för köer, golvdekal.

Avståndsmarkeringar till golv Golvdekal för att markera lämpliga avstånd i köer.

Av Dekaler för avståndsmärkning

236 kr