Konfucianism sticker

Konfucianism

Konfucianism är en av Kinas tre klassiska religioner eller filosofier.

Konfucianismen är i högsta grad en statsideologi, och starkt hierarkisk (till skillnad från taoismen och buddhismen). Konfucianismen lägger framförallt stor vikt vid de (vid instiftan

32 kr