Köpvillkor

Dessa villkor gäller för dina köp på, och din användning av, hemsidan StickerApp.se.
Villkoren utgör ett avtal mellan er och StickerApp AB, org. nr. 5567162390, Bronsgatan 12, 234 35 Lomma (nedan ”STA” eller ”vi”). Genom att göra köp ifrån och använda denna hemsida förbinder ni er till följande villkor.

Bekräftelse
När vi har tagit emot din beställning skickar vi en bekräftelse via e-post, vilken också utgör kvitto på ditt köp. När din beställning har packats skickar vi en leveransbekräftelse via e-post. Vi rekommenderar att du sparar bekräftelserna för att underlätta eventuell framtida kontakt med vår kundtjänst.

Betalningssätt
1. Kortbetalning
2. Faktura
3. PayPal
Kortbetalning
För kortbetalningar samarbetar vi med Adyen som hanterar transaktionen i sin helhet, vilket innebär vi aldrig får del av dina bank- eller kortuppgifter. All data är SSL-krypterad. Vi accepterar Visa, Mastercard, American Express, Diners, Discover, JCB, Maestro, Visa Dankort (endast vid betalning i DKK) och Trustpay (endast vid
betalning i EUR eller CZK)


Faktura
Vid betalning mot faktura förbehåller vi oss rätten att göra en kreditupplysning via vår samarbetspartner Klarna. Fakturan skickas med post och betalas via bankgiro, betalning ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från den dag då vi skickar din beställning. Betalning efter fakturans förfallodatum kan leda till att du påförs avgifter och ränta, enligt Klarnas villkor. Det är viktigt att du är folkbokförd på leveransadressen. Fakturaavgift utgår med 19 kronor (inkl. moms).

För att kunna erbjuda Klarnas betalningsmetoder, vi skickar dina personuppgifter till Klarna. Klarna använder dessa för att skräddarsy vilka betalningsmetoder är tillgängliga för dig.

Dina personuppgifter är hanterat i enlighet med Klarnas integritetspolicy

PayPal
Om du önskar betala via PayPal kommer du automatiskt att länkas vidare dit under beställningsprocessen. Efter genomförd betalning länkas du tillbaka till vår sida, vilket innebär att vi aldrig får del av dina bank- eller kortuppgifter.

 

Leveransvillkor

På vår hemsida ingår alltid moms i enlighet med tillämplig lagstiftning. I den mån fraktavgifter tillkommer så anges detta tydligt i kassan.
Vi förbehåller oss rätten att debitera en kostnad om 200 kronor för ej uthämtade och ej mottagna paket som går i retur från fraktbolaget till oss, samt paket som går i retur på grund av ofullständig eller felaktig adress från kund som täckning för frakt- och hanteringskostnader.
Vi levererar våra produkter över hela världen. Normal leveranstid är cirka 3-7 arbetsdagar inom Sverige. Leveranstiden utomlands kan variera beroende på land, men den preliminära leveranstiden framgår alltid i vår checkout. Vid hög belastning kan leveranstiden tillfälligt vara längre. Om ni behöver er vara akut, ber vi er kontakta oss innan ni lägger ordern för att vi ska ha möjlighet att undersöka om vi kan leverera enligt era önskemål.
Observera att det vid beställningar med leverans till adresser utanför EU kan tillkomma importtullar och skatter, vilka debiteras när produkterna når din leveransadress. Ni är själv ansvarig för betalning av sådana importtullar och skatter.

Ångerrätt
Vi erbjuder alltid 14 dagars ångerrätt på lagerförda produkter. Vid beställning av specialbeställda varor upphör ångerrätten när produktionen påbörjas. Om ni önskar utnyttja din rätt att returnera en lagerförd vara ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på info@stickerapp.se för att få instruktioner om hur returen ska genomföras. Observera att vi inte har möjlighet att hantera returer som sker utan föregående kontakt med vår kundtjänst. Du som kund står själv för kostnaden för returfrakt. Returer får inte skickas som postförskott.

Reklamation
Det är viktigt att ni noggrant undersöker samtliga produkter efter leverans. Om någon av era produkter har skadats under transporten, eller du har fått en defekt eller felexpedierad produkt ber vi er omgående kontakta vår kundservice på info@stickerapp.se. Observera att vi inte har möjlighet att hantera produkter som skickas tillbaka utan föregående kontakt med vår kundtjänst.
För att vi ska kunna godkänna en reklamation måste produkten vara i samma skick som när ni erhöll den. Om vi inte kan avhjälpa problemet kommer vi att kompensera er med en ny produkt motsvarande den som reklamerats. Om det skulle uppstå en tvist och vi inte lyckas lösa den kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (http://www.arn.se), eller EU-kommissionens plattform för medling i tvister (https://ec.europa.eu/consumers/odr). Lämnar du in ett klagomål via EU-kommissionens plattform vidarebefordras ärendet automatiskt till ett internationellt ansvarigt tvistlösningsorgan som tar kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Ansvar
Vårt ansvar för eventuella förluster eller skador som uppstår i samband med din beställning från vår hemsida är begränsat till beställningens totalbelopp. Vi har inget ansvar för indirekta förluster. Vi ansvarar inte för förluster eller skador som orsakas av omständigheter bortom vår kontroll, till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, naturkatastrofer, utebliven leverans från leverantörer, sabotage eller att vi blivit utsatta för kriminell verksamhet (force majeure).

Kundregistrering
För att vi ska kunna genomföra er beställning behöver vi registrera, hantera och lagra de personuppgifter som du lämnar till oss. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med bestämmelserna i GDPR, läs mer i vår
integritetspolicy.

Cookies
För att effektivisera internetanvändningen samt göra er köpupplevelse bättre använder vi cookies på vår hemsida. Läs mer om vår användning av cookies, samt hur du själv kan styra användningen av cookies, i vår cookiepolicy.

Åldersgräns
Om du är under 18 år måste du ha fått samtycke till från din vårdnadshavare för att göra en beställning på vår hemsida. För kortköp där kunden är minderårig ansvarar fullmaktsgivaren för kortet.

Olämpligt innehåll
Vi förbehåller oss rätten att ta bort bilder eller text som är olaglig, kränkande, oanständig, rasistisk, hotfull eller religiöst stötande.

Upphovsrätt
Immateriella rattigheter

Genom att göra en beställning garanterar ni som kund att ni innehar har alla nödvändiga rättigheter, inklusive
upphovs-, varumärkes eller mönsterrättigheter ("Immateriella Rättigheter"), till allt material och all data som tillhandahalls för den produktion som STA anlitas för.

Kunden ansvarar fullt ut för att inget material som denne tillhandahaller STA innebär intrang mot nagon tredje parts Immateriella Rättigheter, eller pa annat sätt bryter mot tillämplig lagstiftning. Kunden atar sig att ersätta STA, vara dotterbolag, vara agenter, anställda och företrädare för alla skador, förluster, kostnader eller utlägg som uppstar till följd av eventuella anspräk eller stämningar frn tredje part som pastar intrang i deras Immateriella Rättigheter pa grund av det material Kunden tillhandahäller oss.

Vid eventuellt kända eller misstänkta intrang mot tredje parts Immateriella Rättigheter, eller överträdelse mot annan tillämplig lagstiftning, förbehaller STA sig rätten att omedelbart avbryta var produktion av Kundens beställning, utan nagon rätt till äterbetalning därav. Kunden maste tillhandahalla STA tillfredsställande underlag för att pavisa att ett intráng inte föreligger för att STA ska ateruppta sin produktion.

Denna klausul ska vara bindande under hela avtalstiden och överleva upphörandet av detta avtal
oavsett anledning.

Rättighetsinnehavare
Genom beställning och användning av vår hemsida accepterar ni att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller i kommersiellt syfte exploatera, någon del av vår hemsida.
De tjänster som vi erbjuder via hemsidan är upphovsrättsligt skyddade.

Uppsägning av konto
Genom beställning och användning av vår hemsida samtycker ni till att STA, efter eget tycke, kan avsluta ditt konto och ta bort och kassera innehåll som ni kan ha bidragit till webbplatsen utan föregående meddelande därom.

Lagval
Svensk lagstiftning gäller för dessa villkor, liksom för användning av hemsidan. I den mån tillämplig lagstiftning tillåter ska svensk allmän domstol ha exklusiv jurisdiktion vad gäller tvist som uppstår med anledning av dessa villkor eller er användning av vår hemsida, dock att detta inte ska hindra att STA självmant ska äga rätt att vidta rättsliga åtgärder mot kund/användare i det land där denne har sin hemvist.

Klausulers giltighet
För det fall en eller flera av klausulerna i dessa villkor, delvis eller i sin helhet, förklarad ogiltiga eller döms ut som verkningslösa av domstol, alternativt av en tillsynsmyndighet eller liknande, ska detta inte påverka återstående klausulers giltighet.

Ändringar
Dessa villkor kan komma att ändras från tid till annan. Varje gång ni gör en beställning kommer de vid var tid gällande villkoren att vara tillämpliga på avtalet mellan er och STA.

Dessa allmänna villkor uppdaterades senast: 2020-09-14.