Property Release

Shout och marknadsföringsmöjlighet

Jag godkänner och beviljar StickerApp Inc. ("StickerApp") en icke-exklusiv, royaltyfri världsomspännande licens att använda och publicera min design. Jag förstår och samtycker till att StickerApp kan använda och publicera min design för marknadsföringsändamål i alla betalda och obetalda medier och/eller i marknadsföringskanaler, sociala medier, nyhetsbrev, annonser och på StickerApps hemsida. I samband med StickerApps publicering av designen har jag rätt att få mitt namn publicerat i enlighet med god sed. Detta kan inte garanteras, men kommer göras om möjligt. StickerApp gör inte anspråk på äganderätten till din design och har ingen rätt enligt denna licens att sälja produkter eller liknande med din design. Eventuella avtal gällande försäljning av produkter med designen kommer att göras separat.