Betalning fungerar ej

Om din betalning inte går att genomföra, så finns det två olika alternativ. Det första som du kan prova är att använda en annan webbläsare, oftast fungerar Chrome bättre hos oss. Om det fortfarande inte går så måste du dessvärre ta kontakt med din bank.


Betalning

Visa alla (5)